Kansanedustaja Jari Myllykoski:

Tiedote 18.2. 206

Kansanedustaja Jari Myllykoski vaatii, että tulevassa paikallisen sopimisen mallissa turvataan neuvottelu- ja luottamusmiesjärjestelmän asema. Myllykosken mielestä järjestelmää tarvitaan myös jatkossa turvaamaan työntekijän asema esimerkiksi silloin, kun paikallinen sopiminen poikkeaa työehtosopimuksesta tai työnantaja ei ole järjestäytynyt.

– Jos villit työnantajat saavat oikeuden sopia, tulee myös neuvottelu- ja luottamusmiesjärjestelmän koskea heitä ja riidat ratkaista työtuomioistuimessa kuten järjestäytyneiden työnantajien kohdalla asia nyt on. Ei ole työntekijöiden tai paikallisensopimisen kannalta johdonmukaista, että samansisältöisten paikallistensopimusten riitojenratkaisumalli on erilainen, Myllykoski sanoo.

Nykyisin riitojenratkaisumalli riippuu työnantajan järjestäytymisestä. Työsopimuslakiin mahdollisesti liittyvät riidat kannattaisikin Myllykosken mukaan ratkoa mieluummin työtuomioistuimessa kuin käräjäoikeudessa.

-Tärkeintä riitojen varalta olisi kuitenkin se, että ammattiliitoilla sekä kuluttaja- ja kilpailuviranomaisilla olisi mahdollisuus puuttua ja kieltää paikallinen sopiminen silloin, kun se poikkeaa työehtosopimuksesta ja vaarantaa työntekijän turvan tai luo epätervettä kilpailua markkinoita esimerkiksi palkkoja alentamalla.

Vasemmistoliiton lokakuussa julkaistussa paikallisen sopimisen mallissa ehdotetaan, että sopimisen mahdollisuutta laajennettaisiin järjestäytymättömiin työnantajiin sillä ehdolla, että sopiminen tapahtuu järjestäytyneen työntekijäosapuolen kanssa. Työehtosopimus toimisi mallin perälautana.

Myllykosken mielestä paikalliseen sopimiseen ei pidä piilottaa markkinoita vääristäviä porsaanreikiä, jotka oikeuttavat työehtojen alle sopimisen tai luottamusmiesjärjestelmän ohittamisen poikkeusjärjestelyin.

-Paikallinen sopiminen ei saa tarkoittaa nykyisten palkkojen tai muiden työehtojen polkemista. Tämä vääristää yritysten kilpailua ja on kilpailuneutraliteetin vastaista. Alipalkkauksen kriminalisointi on säädettävä lakiin samoin kuin laki minimipalkasta, Myllykoski tiivistää.

Kansanedustaja Jari Myllykoski esiintyy Metallin Vaikuttajien ehdokaskoulutuksesessa Laitilassa 12.3.16.