Tavoiteohjelma

Teollisuuden Vaikuttajien tavoiteohjelma jakaantuu kahdeksaan osioon, jotka käsittelevät Teollisuuden Vaikuttajien linjaa ja tavoitteita ammattiliiton yhteiskunnallisesta merkityksestä, työn muutoksesta, työehdoista, palkkapolitiikasta, työajasta, työympäristöstä ja työsuojelusta, sosiaalipoliittisista linjauksista sekä kestävästä teollisuuspolitiikasta.

Tavoiteohjelma

Teollisuuden Vaikuttajien tavoiteohjelma jakaantuu kahdeksaan osioon, jotka käsittelevät Teollisuuden Vaikuttajien linjaa ja tavoitteita ammattiliiton yhteiskunnallisesta merkityksestä, työn muutoksesta, työehdoista, palkkapolitiikasta, työajasta, työympäristöstä ja työsuojelusta, sosiaalipoliittisista linjauksista sekä kestävästä teollisuuspolitiikasta.

Teollisuuden Vaikuttajien tavoitteita

Ammattiliiton yhteiskunnallinen merkitys

 • Yleissitovuus turvattava
 • Alipalkkausta, epäoikeudenmukaista kohtelua ja harmaata taloutta torjuttava

Työn muutos

 • Pysyvät työehdot oltava tavoitteena
 • Alipalkkauksen kriminalisointi saatava lakiin

Työehdot

 • Työehtosopimuksen yleissitovuuden eteen jatkossakin tehtävä töitä
 • Lakko-oikeus säilytettävä

Palkkapolitiikka

 • Palkalla tultava toimeen
 • Työehtosopimusneuvotteluiden tavoitteena oltava reaaliansioiden kasvu
 • Palkankorotukset euromääräisinä ja kaikille

Työaika

 • Kokoaikatyön oltava ensisijainen työsuhteen muoto
 • Liiton oltava aktiivinen työaikalainsäädännön kehittämisessä

Työympäristö ja työsuojelu

 • Työolot saatava kuntoon kaikilla työpaikoilla
 • Kaikista ammateista päästävä terveenä eläkkeelle ja päivän päätteeksi kotiin
 • Vuorotyöntekijöiden jaksaminen otettava huomioon
 • Sairauksien ennaltaehkäisemiseen panostettava

Sosiaalipoliittiset linjaukset

 • Yhteiskunnan turvaverkon pidettävä kaikissa elämäntilanteissa
 • Työantajan vastuu sosiaaliturvamaksujen osalta turvattava
 • Työttömyysturvan riittävä taso varmistettava

Kestävä teollisuuspolitiikka

 • Liiton oltava vahvasti mukana teollisuuspolitiikan tekemisessä ja edistämässä vientiä
 • Puun käyttöä ja puurakentamista edistettävä
 • Ympäristölainsäädäntöä tulee tiukentaa ympäristörikosten osalta

Lue koko tavoiteohjelma (pdf-tiedosto, koko 0,2 Mt)