Eira Tammiluoma: Työhyvinvointi ja jaksaminen

Työpaikalla on voitava järjestellä työvuoroja eri elämän tilanteisiin sopivalla tavalla. Jos työntekijä pystyy itse vaikuttamaan työvuoroihinsa, lisää se selvästi työhyvinvointia ja työssäjaksamista. Hyvinvoiva henkilöstö vaikuttaa työpaikan kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen ja myös maineeseen hyvänä työpaikkana. Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on yhä vaikeampaa  epäsäännöllisten työvuoromallien lisääntyessä työpaikoilla. Lastenhoidon järjestäminen on vuorotyöläiselle ongelma, koska vuoropäiväkoteja ei ole tarpeeksi tarjolla. Ja lapset voivat joutua  olemaan hoidossa pitkiäkin aikoja, erityisesti ilta- ja yövuorojen aikana. Yövuoroja sisältävä vuorotyö kuormittaa elimistöä tavallista enemmän ja lisää riskiä sairastua esim. sydänperäisiin  tauteihin. Iän myötä vuorotyön haitalliset vaikutukset terveyteen ja jaksamiseen lisääntyvät.
Niin kotona kuin työpaikalla pätevät samat periaatteet. Kun molemmat osapuolet ovat valmiita joustamaan ja ottamaan huomioon toisen tarpeet, hyvinvointi ja jaksaminen ovat ihan toisella  tasolla.

 

EIRA TAMMILUOMA
TYÖSUOJELUVALTUUTETTU, MURATA OY

 

LIITTOKOKOUSVAALIEHDOKAS #100