Juhani Kouhia: Työnantajille rahaa syytämällä ei työpaikkoja synny

Ammattiliitot ovat tehneet äärimaltillisia sopi­muksia kerta toisensa jälkeen. Sillä edellytyksellä, että työnantajat työllistäisivät. Miten on onnistut­tu? Palkkojen kehitys: vuosi 2014 noin 0,7 % ko­rotukset, vuosi 2015 noin 0,4 % korotukset, vuosi 2016 noin 0,43 % korotukset. Nämä pienet rahat ovat vielä monilta jääneet kokonaan saamatta ja ainakin runsaalta 400 000 työttömältä. Vaikka on ollut kysymys kokonaisratkaisuista

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu, joka pi­dätetään palkasta: vuosi 2014 = 0,5 %, vuosi 2015 = 0,65 % ja vuosi 2016 = 1,15 %, yli kaksinkertai­nen nousu. Työntekijän työeläkemaksu, joka pi­dätetään myös palkasta: alle 53-vuotiaat: vuosi 2013 = 5,15 %, vuosi 2014 = 5,55 %, vuosi 2015 = 5,7 % ja vuosi 2016 = 5,7 %.

Vastaavasti työeläkemaksu 53 vuotta täyttäneet: vuosi 2013 = 6,5 %, vuosi 2014 = 7,05 %,, vuosi 2015 = 7,20 % ja vuosi 2016 = 7,2 %.

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut ja työ­eläkemaksut ovat nousseet nopeammin kuin palkat. Missä on se paljon puhuttu yhteiskunta­vastuu ja kenellä se vastuu on. Kataisen, Stubbin ja Sipilän hallitukset ovat jakaneet suurpääomal­le ja suuryrityksille miljardien verohyödyt ja en­nenäkemättömän kovia osinkoja on yrityksissä nostettu investoimatta mitään kotimaahan, toi­sin kuin neuvotteluissa on annettu ymmärtää. Miten on mahdollista, että samaan satuun aina uskotaan?

JUHANI KOUHIA
AO 58

LIITTOKOKOUSVAALIEHDOKAS #86