TYÖSUOJELUVAALIT: Aktiivinen vuorovaikutus on toimivan työsuojelun kivijalka

2022-09-13T12:48:54+03:0010.11.2019|Ajankohtaista|

Miksi on tärkeää valita työsuojeluvaltuutettu? Työsuojeluvaltuutetut ja Teollisuusliiton työympäristö- ja tasa-arvojaoston jäsenet Markku Kyröläinen, Virve Pitkänen ja Ari Raita vastaavat.

TYÖSUOJELUVAALIT 1.11.–31.12.

  • Työpaikoilla järjestetään työsuojeluvaalit marras–joulukuussa työsuojeluvaltuutettujen ja -varavaltuutettujen valitsemiseksi.
  • Jokaisella työpaikalla, jossa työskentelee vähintään kymmenen työntekijää, tulee valita työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Myös pienempien työpaikkojen työntekijöillä on oikeus valita työsuojeluvaltuutettu.
  • Äänioikeus ja mahdollisuus asettua ehdokkaaksi on kaikilla työpaikan työntekijöillä.

”Aktiivinen vuorovaikutus on toimivan työsuojelun kivijalka.” Näillä otsikon sanoilla voidaan kiteyttää kolmen pitkän linjan työsuojeluosaajan alkusanat. Virve Pitkänen Nordic Traction Oy:ltä, Ari Raita Hansaprint Oy:ltä ja Markku Kyröläinen Helsinki Shipyard Oy:ltä ovat työpaikkojensa työsuojeluvaltuutettuja ja Teollisuusliiton työympäristö- ja tasa-arvojaoston jäseniä.

Työympäristö- ja tasa-arvojaosto kostuu neljästätoista jäsenestä, ja sen tehtävänä on seurata valtakunnallista keskustelua ja päätöksentekoa, sekä tehdä aloitteita työympäristö-, sosiaali-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioissa. Jaosto kokousti Helsingissä 13.9., jolloin oli oiva tilaisuus päästä jututtamaan pintaa syvemmältä tätä vaikuttavaa kolmikkoa.

Työsuojeluvaltuutetun valinnan merkityksestä ja olemassaolosta tämä kolmikko oli pitkälti samoilla linjoilla, he nostivat esiin useita tärkeitä asioita, joita he omassa työssään kokevat juuri työsuojeluvaltuutetun tehtäväkentäksi.

Virve: ”Työsuojeluvaltuutettu on työntekijöiden ääni. Kun valtuutettu valitaan työpaikalle, antaa se signaalin koko työyhteisölle, että työntekijät tulee tulla kuulluksi. Valitulla työsuojeluvaltuutetulla on velvollisuus olla aktiivinen työsuojeluasioissa. Valtuutettu ja asiamiehet voivat yhdessä pitää huolta, että työsuojeluasiat eivät unohdu ja hautaudu kiireen alle.”

Ari: ”Työntekijöillä on henkilö, jolle voivat kertoa työsuojelun ongelmista, kertoa kehittämistä kaipaavista kohteista ja kertoa myös sadan prosentin luottamuksella henkilökohtaisesta työhyvinvoinnista. Työsuojeluvaltuutettu tekee ja rakentaa yhteistyötä työnantajan kanssa, sekä valvoo työsuojelumääräyksiä ja asetuksia.”

Markku: ”Yhteinen työpaikka ja turvallinen työympäristö vaatii toimivaa ja aktiivista yhteistyötä niin työantajan kuin työsuojeluasiamiesten kanssa. Tätä ovat mm. työpaikan työsuojelukierrokset ja joka torstainen aamukahvituokio 10 hengen työsuojeluasiamiesjoukon kanssa. Asetuksien ja määräyksien valvonnan punainen lanka on, että työntekijät voivat tulla töihin terveenä ja päättää niin työpäivän kuin työuransakin terveenä. Tämän vuoksi työsuojeluvaltuutettujen ja asiamiesten valinnalla on merkitystä!”

”Työsuojeluvaltuutettu on työntekijöiden ääni.”

Kiire, työsuhteiden monimuotoisuus, yhteinen työpaikka -ajattelu, kehittynyt tekniikka ja monet muut asiat vierittävät työsuojelutoimintaa työpaikalla eteenpäin. Jatkuvaan muutokseen niin työn tekemisessä kuin tiedon hallinnassa on asennoiduttava avoimesti ja energialla. Hetkittäin on tehtävä tilinpäätöstä ja mietittävä, miten minä ja me kaikki haluaisimme viedä työsuojeluyhteistyötä nykyisestä eteenpäin, kohti tätä päivää ja kohti terveellisempää huomista.

Virve: ”Usein kiire on se, jonka alle moni asia nykyisin jää. Olisi tärkeää silti pitää yllä hyvää keskusteluyhteyttä ja pitää huolta, että erilaiset projektit myös toteutetaan loppuun asti hyvin.”

Ari: ”Työntekijöiden oman vastuun herätteleminen. Työntekijöiden tulisi ymmärtää, että työsuojelutoimintaa työpaikalla toteutetaan juuri heidän terveemmän ja turvallisemman työskentely-ympäristön ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Läheltä piti -tilanteiden raportoinnin merkitystä ei ymmärretä, tilanteita vähätellään ja peitellään.”

Markku: ”Samoilla linjoilla Arin kanssa, työntekijöiltä kaivataan aktiivisempaa yhteydenottoa, jos puutteita ja epäkohtia havaitaan. Työpaikan keskustelukulttuurin avoimuutta tulee tukea ja työsuojelutoiminnan merkitystä korostaa jatkossakin. On pieniä ongelmia ja isoja ongelmia, pienet hoituu hyvinkin helposti, mutta isot ja aikaa vaativien ongelmien ratkaiseminen on herkästi hukkumassa kiireeseen tai ajatukseen, ettei ongelma ole ratkaistavissa juuri sen koon vuoksi.”

Markku Kyröläinen, Virve Pitkänen ja Ari Raita korostavat työpaikan kaikkien ihmisten tärkeyttä yhteisen työympäristön kehittämisessä. Loppukädessä vastuu turvallisuudesta on kuitenkin työnantajalla.

Työsuojelutoiminnassa toimivien luottamushenkilöiden tukena Teollisuusliitossa on työympäristöyksikkö. Kaikki haastateltavat kokevat heidän toimintansa kannalta tällaisen asiantuntijayksikön olemassaolon elintärkeäksi. Erityistä kiitosta sai työympäristöyksikön oma päivystys, joka toimii päivittäin klo 8.30-15.00.

Virve: ”Työympäristöyksikkö on tärkeässä roolissa liitossamme. Sieltä löytyy asiantuntijoita ja osaamista, kun sitä tarvitaan.”

Ari: ”Työympäristöyksiköllä on edustukset ja vaikutusvaltaa päättävissä elimissä, ihan EU:n tasolle saakka. Työsuojeluvaltuutettujen ja asiamiesten kannalta on tärkeää, että liitosta löytyy työympäristöasiantuntijoita, joiden kanssa toimimme. Yhteistyötyö on helppoa ja vaivatonta.”

Markku: ”Työympäristöyksiköstä löytyy erityisosaamista esimerkiksi ammattitautien ja syöpävaarallisten aineiden aihealueilta. Yksikkö on panostanut koulutuksien laatuun ja tiedon ajantasaisuuteen. Yksikön osaaminen on vahvaa, näkemykset monipuolisia ja toimintaa toteutetaan kaikki ammattialat huomioiden.”

”Työpaikan keskustelukulttuurin avoimuutta tulee tukea.”

Työsuojelutoiminnan kehittäminen eteenpäin vaatii ajoittain myös katsetta menneisyyteen, tehtyihin asioihin, niin organisaatio- kuin henkilökohtaisella tasolla. Kerran vuodessa työsuojelutoimikunnan kokouksessa olisi hyvä kääntyä hetkeksi sekä työsuojelutoimikunnan että työsuojelutoimijoiden henkilökohtaisiin onnistumisen hetkiin. Mistä voi kokea onnistumista?

Virve: ”Koen onnistuneeni aina silloin kun saan viedä työntekijän hyvän idean eteenpäin ja se myös toteutetaan. Näitä onnistumisia on ilokseni kertynyt joitakin.”

Ari: ”Henkilökohtaisten suojainten saanti helpottunut ja mahdollisuus tehdä vaaratilanneraportit myös verkossa.”

Markku: ”Sain järjestettyä säännöllisen torstain asiamieskahvituokion. Yhteistyö Varman kanssa, jota vastaan työnantaja oli, mutta nyt he ovat tästä yhteistyöstä hyvin innostuneita. Yhteistyöllä saadaan siirrettyä työntekijöitä sellaisiin töihin, joissa he voisivat jatkaa työuraa lähemmäs eläkeikää. Terveys edellä unohtamatta rautaista, monien kymmenien vuosien ammattitaitoa”

Työssä jaksaminen vaatii vapaa-ajalta mielekästä, usein omasta työstä poikkeavaa toimintaa. Miten lataat akkuja ja huollat mieltä?

Virve: ”Tänä syksynä päätin opetella neulomaan kuvioneuletta villasukkiin ja nyt jo muutama kuvio onnistuukin! Perheenjäsenet saavat nyt käyttää näitä harjoitussukkia tänä talvena. Haaveilen että oppisin soittamaan kitaraa ja siihen ajattelin jossakin vaiheessa paneutua.”

Ari: ”Lunta odottelen! Laskettelu niin kotimaassa kuin Euroopassa pitää niin mielen kuin kehonkin kunnossa.”

Markku: ”Ulkoilu ja liikkuminen koiran kanssa sekä matkailu kotimaassa ovat hyvää vastapainoa työlle.”

”Työntekijän on voitava päättää niin työpäivänsä kuin työuransakin terveenä.”

Teksti: Sari Kola
Kuvat: Asko-Matti Koskelainen

Go to Top