Turja Lehtonen: Työpaikkojen viranomaisvalvontaan lisää resursseja

2022-09-13T12:49:03+03:0026.03.2018|Ajankohtaista|

Työehtoja valvovien viranomaisten valtuuksia ja resursseja on lisättävä, vaatii Teollisuusliiton 1. varapuheenjohtaja ja Teollisuuden Vaikuttajien ryhmänvetäjä Turja Lehtonen.

– Tilanne on kriittinen ainakin laivanrakennuksessa, koneiden ja laitteiden asennuksessa ja huollossa sekä monilla metsätalouden aloilla kuten puunkorjuussa ja istutuksessa. Näillä aloilla työtä tehdään suurelta osin ehdoilla, jotka eivät miltään osin vastaa lakeja tai työehtosopimuksia, Lehtonen sanoo.

Lehtosen mukaan työpaikoilta kantautuu huolestuttavia viestejä työelämän laadun ja työehtojen heikkenemisestä. Monilla työpaikoilla pysyvät työsuhteet ovat korvautuneet lyhyillä vuokratyöyritysten kautta tehdyillä työsopimuksilla. Usein alihankintaketjut ovat pitkiä, eikä luottamushenkilöillä ole mahdollisuuksia valvoa työehtosopimusten toteutumista. Lakienkin valvonta on usein hyvin sattumanvaraista. Tämä mahdollistaa alipalkkauksen, kohtuuttomat työajat ja lakisääteisten maksujen laiminlyömisen.

– Elämme poikkeuksellisen nopean talouskasvun aikaa, ja yrityksillä olisi kyllä varaa noudattaa työehtosopimuksia ja lakeja. Silti työntekijöiden jopa suoranainen riisto yleistyy, Lehtonen sanoo.

Lehtonen näkee, että tällaisessa kilpailutilanteessa rehelliset yrittäjät ja yritykset eivät voi pärjätä kilpailussa vilpillisiä yrityksiä vastaan. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa kohta markkinoilla on jäljellä vain ne yritykset, joiden kilpailukyky perustuu alipalkkaukseen ja muuten vilpillisen alhaiseen kustannustasoon.

– Tämä johtaa myös siihen, että suomalaiset eivät hakeudu kyseisille aloille. Ja miksi hakeutuisivatkaan, jos töitä teetetään säännönmukaisesti alle yhteisesti sovittujen ehtojen ja sääntöjen, Lehtonen sanoo.

– Kun työn teettäminen lain ja työehtosopimusten vastaisilla ehdoilla yleistyy yhä useammalla alalla, siitä alkaa olla selkeää haittaa suomalaisten hyvinvoinnille. Tämä kehitys voidaan katkaista viranomaisten resursseja ja toimivaltuuksia parantamalla. Muuten tilanteen korjaaminen on vuosi vuodelta vaikeampaa, kun laittomat ja sopimusten vastaiset käytännöt ehtivät juurtua vahvemmin osaksi työmarkkinoita, Lehtonen varoittaa.

Lisätietoja: Turja Lehtonen, p. 0400 535 616

Go to Top