Turja Lehtonen: Tavoitteet esiin ja kolmikanta takaisin

2022-09-13T12:49:02+03:0001.05.2018|Ajankohtaista|

Kolmikantainen valmistelu ja sopiminen on palauttava sille kuuluvaan arvoon, sanoi Teollisuusliiton 1. varapuheenjohtaja ja Teollisuuden Vaikuttajien ryhmänvetäjä Turja Lehtonen vappupuheessaan Järvenpäässä tänään 1. toukokuuta.

– Esitän, että puolueet ja muut poliittiset toimijat linjaavat avoimesti tavoitteensa työelämän ja tulonjaon uudistamiseksi ennen seuraavia eduskuntavaaleja. Esimerkiksi viime vaalien alla työttömyysturvan leikkauksista, työajan pidentämisestä tai pakkolajeista ei yksikään puolue puhunut mitään, mutta työntekijöiden ja työttömien aseman heikentämisestä tulikin hallituksen päälinja.

Lehtosen mielestä seuraavalla hallituskaudella on palautettava nykyistä parempi tasapaino yhteiskuntaan. Pitkä talouskriisi ja kymmenen vuoden talouden taantuma loivat asetelman, jossa palkansaajat ovat joutuneet sopeutumaan korkeaan työttömyyteen, ansiokehityksen heikkenemiseen, työelämän joustojen lisääntymiseen ja ennen kaikkea jatkuvaan epävarmuuteen työn jatkumisesta.

– Pääomien ja yritysten omistajat ovat olleet etuoikeutettuja. Tarvittaessa pankit on pelastettu verovaroin, yritystukia maksetaan tietämättä hyödyistä, yhteiskunta kouluttaa yrityksille osaajia, yritysverotusta on alennettu ja muutenkin kilpailukyvystä on pidetty huolta kaikin tavoin, Lehtonen kuvailee.

– Mikään ei vain tunnu riittävän. Yritysten tuloksesta jaetaan kyllä ennätykselliset osingot, mutta investoinnit kotimaahan ovat pitkän olleet laskussa. Jopa valtio-omisteiset yhtiöt käyttävät veroparatiiseja hyväkseen verojen kiertämisessä. Samaan aikaan elinkeinoelämän etujärjestöt vaativat julkisten menojen leikkauksia kulujensa pienentämiseksi. Ajatus siitä, että yrityksillä on yhteiskuntavastuu, joka on vastavuoroisuutta yhteiskunnan kokonaisedun näkökulmasta, ei läheskään aina toteudu.

Lehtosen mukaan mutta ay-liikkeen lähtökohta on edelleen rakentaa yhteiskuntaa yhteistyössä kulloisenkin maan hallituksen ja työnantajatahojen kanssa. Poliittisiin suhdanteisiin nojaava yksipuolinen työelämän ja sen lainsäädännön muuttaminen johtavat vain vastakkainasetteluun ja viime kädessä konfliktiin, josta kaikki kärsivät, hän varoittaa.

Lisätietoja: Turja Lehtonen, p. 0400 535 616

Go to Top