Turja Lehtonen: Paikallisen sopimisen oltava aidosti tasavertaista

2022-09-13T12:48:53+03:0020.08.2020|Ajankohtaista|

”Turhan usein paikallinen sopiminen tarkoittaa huonona aikana yrittäjäriskin sysäämistä työntekijän harteille. Entistä useammin hyvien aikojen hedelmiä pitäisi jakaa työpaikkatasolla oikeudenmukaisemmin ja tasaisemmin. Voimassa olevat Teollisuusliiton työehtosopimukset mahdollistavat todella laajasti paikallisen sopimisen. Kysymys onkin enemmän siitä, miten sitä osataan ja halutaan käyttää työpaikoilla”, sanoo Turja Lehtonen.

Teollisuusliiton 1. varapuheenjohtaja ja Teollisuuden Vaikuttajien ryhmänvetäjä Turja Lehtonen otti kantaa tuottavuuteen, kilpailukykyyn ja paikallisen sopimisen laajentamiseen tilannekatsauksessaan Teollisuusliiton valtuuston kokouksessa torstaina. Teollisuusliiton valtuusto on koolla Vantaalla 20.–21.8. kevätkokouksessaan, joka jouduttiin siirtämään viime keväältä myöhemmäksi koronapandemian takia.

Lehtonen kertoi puheessaan, että työnantajaleiristä kuuluu jatkuvasti kritiikkiä ja kommentointia muun muassa yritysten kustannuskilpailukykyyn ja paikalliseen sopimiseen sekä työpaikkatason joustoihin liittyen.

– Vaikka en jaa millään lailla työnantajien käsitystä Suomessa toimivien yritysten heikosta kilpailukyvystä ja joustamattomasta työelämästä, on selvää, että meidänkin on syytä keskustella näistä teemoista ja tuoda rohkeasti omia avauksiamme julkisuuteen, Lehtonen sanoi.

– Olemme karun tietoisia siitä, että jokainen tilaus pitää kovassa kilpailutilanteessa ansaita. Kilpailukyvyn kehittämisessä yksi painopiste tulee olla työpaikkatason tasaveroisen yhteistyön ja keskustelun sekä tiedonvaihdon jatkuvassa parantamisessa. Kun tässä toiminnassa onnistutaan, on päivänselvää, että yrityksen tuottavuus nousee.

Tällä hetkellä suomalaiset teollisuusyritykset jättävät liian usein hyödyntämättä suuren osan työtekijöiden osaamispotentiaalista, Lehtonen näkee. Tällä on yhteys kilpailukykyyn ja siten Suomen kiinnostavuuteen investointikohteena.

Lehtonen vaatii myös, että valtiovallan tulee huolehtia omalta osaltaan muun muassa energian kustannustasosta ja saatavuudesta. Samoin sen tulee panostaa entistä enemmän sujuvaan logistiikkaan ja liikenneinfraan. Näiden ohella koulutus- ja tutkimuspanosten tulisi olla vähintään keskeisten kilpailijamaiden tasolla.

– Lisäksi haluan muistuttaa, että ei Suomen vientiteollisuuden kilpailukyky ole sovituista palkankorotuksista mitenkään vaarantunut, vaikka toisenlaisiakin äänenpainoja kuulee. Me olemme globaaleista markkinoista riippuvainen, pitkälti vientiin nojaava talous. Jos markkinat ja kysyntä sakkaavat, se näkyy vääjäämättä myös meillä, Lehtonen sanoi.

Lisätietoja: Turja Lehtonen, p. 0400 535 616

Go to Top