Teollisuuden Vaikuttajien periaatteet

Me olemme heikomman puolella, ajamme tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta sekä haluamme vahvan Teollisuusliiton.

Teollisuuden Vaikuttajien periaatteet

Me olemme heikomman puolella, ajamme tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta sekä haluamme vahvan Teollisuusliiton.

Me olemme heikomman puolella

Teollisuuden Vaikuttajien toiminnan kulmakivet ovat työväenhenkisyys, demokraattisuus, heikompien puolustaminen, yhteisvastuullisuus sekä ympäristön tulevaisuudesta huolehtiminen. Kaiken perustana on palkansaajien tekemä työ ja sen luoma hyvinvointi.

Meille on tärkeää Suomen teollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen ja uusien työpaikkojen synnyttäminen maahamme.

Ihmisarvon kunnioittaminen on kaikissa olosuhteissa jakamaton asia. Emme hyväksy minkäänlaista rasismia tai epätasa-arvoa.

Pyrimme aktiivisesti saamaan toimintaamme mukaan kaikki, jotka jakavat ryhmämme arvopohjan ja toimintaperiaatteet.

Me ajamme tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta

Tavoitteenamme on jäsenten hyvinvointi. Jäsenten etujen valvonnan tulee perustua demokraattisiin arvoihin ja laajaan jäsenten kuulemiseen.

Edistämme työelämän tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja työhyvinvointia. Toimimme solidaarisen palkkapolitiikan puolesta. Työstä on saatava palkka, jolla tulee toimeen. Teollisuusliiton palkkaratkaisussa on otettava huomioon vientiteollisuuden johtava asema Suomen taloudelle.

Vaadimme, että epätyypillisissä työsuhteissa, pätkä- ja silpputöissä työskentelevien työntekijöiden oikeuksia on parannettava.

Ajamme demokraattista ja läpinäkyvää asioiden valmistelua ja päätöksentekoa.

Me haluamme vahvan Teollisuusliiton

Haluamme Teollisuusliiton, joka on vahva vaikuttaja alojensa sopimustoiminnassa ja yhteiskunnassa. Tavoitteenamme on työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen suhteessa työnantajiin.

Tavoitteenamme on Teollisuusliitto, jonka arvoperusta nojaa vahvasti oikeudenmukaisuuteen, rehellisyyteen ja suvaitsevaisuuteen. Haluamme liiton, joka tunnustaa jäsenvaaleissa osoitetut yhteiskunnalliset näkemykset.

Teollisuusliitossa perustana on oltava jäsenten tasavertaisuus, yksilön mahdollisuus vaikuttaa ja yhteisöllisyyden vahvistaminen kaikessa liiton toiminnassa.