Teollisuuden Vaikuttajien valtuustoryhmä: Luottamusmiehen asema turvattava

2022-09-13T12:48:49+03:0001.10.2021|Ajankohtaista|

Teollisuuden Vaikuttajien valtuustoryhmä vaatii luottamusmiehen aseman turvaamista ja parantamista. Tampereella kokoontunut valtuustoryhmä keskusteli ajankohtaisesta työmarkkinatilanteesta laajasti ja muun muassa nosti esiin huolensa luottamusmiesten asemasta.

Useassa puheenvuorossa nousi esiin esimerkiksi ympäri Suomea toimivan Halpa-Halli -ketjun viimeaikainen toiminta, jossa tavoitteena on kutistaa myymäläkohtainen luottamusmiesverkosto yhteen valtakunnalliseen luottamusmieheen. Kokouksen mielestä kaikkien teollisuusliittolaisten ja muidenkin palkansaajien tulisi osoittaa solidaarisuutta yli liittorajojen ja boikotoida Halpa-Hallia, kunnes se peruu luottamusmiesten asemaa ja toimintamahdollisuuksia kaventavan päätöksensä. Kokouksen osallistujien mukaan ketjun toiminta voi pahimmillaan laajeta muillekin toimialoille ja entisestään heikentää luottamusmiesten asemaa. Tätä ei voi missään olosuhteissa hyväksyä.

Valtuustoryhmän kokouksessa nousi esiin myös huoli yleissitovien työehtosopimusten tulevaisuudesta.

– Yleissitovuuden poistuminen esimerkiksi metsäteollisuudessa on alkusoittoa muillekin aloille, ellemme ala tosissamme taistella yleissitovuuden puolesta, totesi Teollisuuden Vaikuttajien valtuustoryhmän puheenjohtaja Jouni Larmi.

– Myös Teknologiasektorin tilanne näyttää tällä hetkellä huolestuttavalta yleissitovuuden säilymisen suhteen, totesi valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Tommi Sauvolainen.

Lisätietoja: Jouni Larmi, Teollisuuden Vaikuttajien valtuustoryhmän puheenjohtaja, p. 040 9030 790

Go to Top