”Sopiminen vaatii rohkeutta” – Mauri Partanen ehdolla jatkamaan Uudenkaupungin autotehtaan pääluottamusmiehenä

2022-09-11T15:20:00+03:0009.11.2018|Ajankohtaista|

”Vaatii aina rohkeutta pistää nimi sopimukseen. On vain luotettava, että tekee sen oman oikeudenmukaisuutensa ja parhaan tietonsa pohjalta”, kuvailee Valmet Automotiven Uudenkaupungin autotehtaan pääluottamusmies Mauri Partanen.

Mauri Partanen kävi nuorena miehenä Outokummun kaivoskoulun, mutta kun kaivoksia ajettiin alas, hän hakeutui auto-alalle, koska tekniikka kiinnosti. Työpaikka löytyi Uudestakaupungista, ja työt hän aloitti autotehtaalla vuonna 1979.

Partanen on työskennellyt tehtaan maalaamossa, pintakäsittelijänä, maalarina ja laitoshoitajana. Myöhemmin tuli eteen työosaston muutos kokoonpanoon, missä hän toimi asentajana alusta- ja moottorialueella. Luottamusmiestehtävät ovat olleet osa Partasen työtä lähes kaiken aikaa.

”Valmet Automotivessa tehtiin paikallisena ratkaisuna työaikatili, ja uskallan väittää sen olevan valtakunnallisesti vertailun kestävä, Mauri Partanen sanoo.

Paikallinen sopiminen on työpaikan arkipäivää

– Valmet Automotivessa tehtiin paikallinen ratkaisu, ja uskallan väittää sen olevan valtakunnallisesti vertailun kestävä, Partanen toteaa.

– Jouduimme sovittamaan yhteen kirosanaksi muodostuneen kilpailukykysopimuksen (kiky) ja palkkaratkaisun. Maksimissaan se antaa vuosiansioihin 3,4 prosentin korotuksen, muistuttaa Partanen.

– On pienen kertauksen paikka: Kiky ei ole yritystason sopimus, meillä tehty sopimus on nimeltään työaikatili. Se on yritystason sovellus valtakunnallisesti hyväksytystä työehtosopimuksesta, Partanen kertoo.

– Valtakunnallisen kikyn vaihtoehto sopimatta jättämiselle olisi tarkoittanut kaikesta keskituntiansiolla maksettavasta palkasta nipistämistä. Sairasajan- ja arkipyhien palkat olisivat pienentyneet, lomarahan leikkaukset olisivat niinikään tulleet kaikille, omavastuupäivien tulo sairastamiseen, työajan jatko ilman palkkaa, ilmoitusaikojen lähes täydellinen poistaminen. Nämä kaikki yhdistettynä, ei jäänyt muuta vaihtoehtoa vaan oli pakko hyväksyä malli, jota nyt sovellamme.

”Paikallisia sopimuksia tehtäessä sisällön on oltava aina lait ja asetukset kestävä”, Mauri Partanen sanoo.

Suhteet liittoon ja aluetoimistoon toimivat

Pääluottamusmiehen on hyvä tuntea oman liittonsa toimijoita henkilökohtaisten asiakeskustelujen aikaansaamiseksi. Toisaalta on vastuullisesti tiedostettava yritystason toiminta, ja ainakin ne arimmat asiat, joilla voi olla kohtalokkaat seuraukset toiminnan jatkuvuudelle. Lisäksi on omattava hyvä koulutus työlainsäädännön ja työehtosopimuksen asioista. Mauri Partasella on myös Turun yliopiston valvonnassa suoritettu työoikeuden tutkinto. Tämän hän suoritti pitkän kurssin yhteydessä Murikka opistolla.

– Paikallisia sopimuksia tehtäessä, en ole tehnyt yhtään sopimusta enkä tee vastaisuudessakaan, etten varmistaisi niitä liitosta, toteaa Partanen. Sisällön on oltava aina lait ja asetukset kestävä.

– Viime kädessä päätös on kuitenkin aina itsellä, sekin että sovittaessa vaatii se päätöksentekijältä aina rohkeutta pistää nimi sopimukseen. Kun nimellään vahvistaa sopimuksen, silloin on vain luotettava, tekee sen oman oikeudenmukaisuutensa ja parhaan tietonsa pohjalta. Joskus raha paikkaa menetettyä vapaa-aikaa, toisinaan on tyytyminen vakuutteluihin, että työt ja työpaikat on turvattu vuosiksi eteenpäin, pääluottamusmies Partanen sanoo.

”Rajun kasvun aikana olemme joutuneet sietämään rakennusvaiheen haittoja. Kaikkea ei ole voitu tehdä samanaikaisesti”, Mauri Partanen sanoo.

Luottamusmiehen tehtävät ovat laaja-alaiset

– Autotehtaan tilanne on toiminnallisesti katsottuna hyvä. Rajun kasvun aikana olemme joutuneet sietämään rakennusvaiheen haittoja. Kaikkea ei ole voitu tehdä samanaikaisesti, Mauri Partanen sanoo.

– Täällä on lähes kaikki työaikamallit käytössä. Niiden vaikutus perheiden vapaa-ajan viettoon ja yleensä elämiseen ei saa jäädä huomioimatta. Pitkät työmatkat ovat myös jokapäiväisenä rasitteena, tämä ei ole yhden tai kahden asian työpaikka.

Pääluottamusmies sopii yritystasolla palkkaratkaisut ja työehtosopimukselliset asiat. Hän on mukana työsuhteissa tapahtuneissa työsääntöjen tai työsopimuksellisten asioiden sovittamisessa.

– Tätä työtä on viime aikoina riittänyt. Joskus minua on tarvittu paikalle pelkästään suuren kokoni vuoksi, turvaamaan tilannetta vartijan lisäksi.

Partanen muistuttaa, että ulkopuoliset toimijat, kuten tiedotusvälineiden edustajat, eivät aina tunnista luottamusmiehelle kuuluvia asioita.

– Aivan äskettäin minulta tivattiin vastauksia työpaikkamme lämpötiloista, siisteydestä ja sosiaalitilojen vajaavaisuudesta. Nämä asiat kuuluvat meillä työsuojeluorganisaatiolle ja työsuojeluvaltuutetulle.

– On laissa säädetty, että työsuojeluvaltuutettu voi pysäyttää vaaralliseksi katsomansa työn. Lämpötilat eivät ilmeisesti kuumanakaan kesänä olleet työsuojelullisesta näkövinkkelistä katsottuna liian korkeita. Kun toimittajat tivasivat minulta, miksi en kommentoi, oli mielessäni, ettei hammaslääkärikään pukamia hoida, vaikka saman putken päässä ollaankin. En halunnut puuttua työsuojeluvaltuutetun tehtäviin.

Mauri Partanen haluaa jatkaa autotehtaan pääluottamusmiehenä, jos saa tehtävään valtuudet pääluottamusmiesvaalissa.

Pääluottamusmiehen tehtävät kiinnostavat edelleen

Mauri Partanen haluaa jatkaa autotehtaan pääluottamusmiehenä, jos saa tehtävään valtuudet syksyn pääluottamusmiesvaalissa. Hänen toimintansa pohjautuu rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen. Kokemuksellaan hän pystyy päätöksenteossa ottamaan huomioon niin henkilöstön tarpeet kuin myös työnantajan suunnitelmat, joilla varmistetaan tulevat sopimukset ja autonvalmistus Uudessakaupungissa. Mauri Partanen tiedostaa jo tulossa olevat haasteet ja haluaa laittaa kaiken voimansa niistä selviämiseen.

Vapaa-ajalla Mauri Partasen harrastuksiin kuuluu muun muassa kuntosali, lenkkeily, hiihto, luonnossa liikkuminen ja metsästys.

Aktiivinen mies myös työajan ulkopuolella

Mauri Partanen on naimisissa ja hänellä on kaksi lasta ja kaksi lastenlasta. Hän asuu itse rakentamassaan omakotitalossa lähes meren rannassa. Harrastuksiin kuuluu monenlainen liikunta, esimerkiksi kuntosali, lenkkeily ja talvella hiihto. Hän kuuluu Uudenkaupungin urheilumetsästäjiin, eli hän harrastaa myös luonnossa liikkumista ja metsästystä. Rata-ammunta on sopiva lisä ja tukee metsästystä. Partanen on toiminut myös jääkiekon parissa. Hän kiersi joukkueenjohtajana 15 vuotta eripuolella Etelä-Suomea ja tutustui sekä ystävystyi lukuisiin alan harrastajiin.

Partanen on mukana myös kunnallisessa päätöksenteossa. Hän kuuluu Uudenkaupungin valtuustoon ja on teknisen lautakunnan varsinainen jäsen. Liittotasolla hän kuuluu Teollisuusliiton hallintoon valtuuston jäsenenä. Partanen muistuttaa, että valtuusto tekee liittotason päätökset, joille se on saanut valtuudet liittokokouksen linjauksista. Viimeisimpänä isona asiana on tietenkin työehtosopimuskierros, ja sen jalkauttaminen työpaikkatason sopimuksiksi.

Teksti: Reijo Korhonen
Kuvat: Vesa-Matti Väärä


Luottamusmiesvaalit 1.11.–31.12.2018

Suurimmalla osalla Teollisuusliiton aloista valitaan luottamusmiehet marras–joulukuussa. Vaaleissa valitaan pääluottamusmiehen lisäksi varapääluottamusmies sekä työosastojen luottamusmiehet. Luottamusmiehen toimikausi on kaksi vuotta.

Oikeus asettua luottamusmiesehdokkaaksi ja äänestää vaaleissa on kaikilla työpaikalla toimivaan Teollisuusliiton ammattiosastoon järjestäytyneillä työntekijöillä. Oikeus vaalien järjestämiseen työpaikalla on ammattiosastolla tai työpaikan ammattiosastoon kuuluvilla työntekijöillä. Vaaliajoista ja -paikoista sovitaan työnantajan kanssa.

Luottamusmies edustaa työntekijöitä työpaikalla. Hän toimii neuvottelijana, sopijana, sovittelijana ja tiedonvälittäjänä työntekijöiden ja työnantajan välillä. Luottamusmies auttaa kaikissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa ja toimii aina luottamuksellisesti.

Työntekijöiden edustajana luottamusmies valvoo työehtosopimusten noudattamista, työlainsäädännön noudattamista, työsopimusten ehtojen noudattamista ja työsuhteen muiden ehtojen noudattamista. Luottamusmies myös edustaa ammattiosastoa kysymyksissä, jotka liittyvät työntekijän ja työnantajan välisiin suhteisiin, yrityksen kehittämiseen ja paikalliseen sopimiseen.

Luottamusmies saa käyttää työaikaa toimen hoitamiseen kunkin työehtosopimuksen määräysten mukaisesti. Luottamusmiehen asema perustuu lakiin ja työehtosopimukseen.

Go to Top