Työntekijät – yrityksen avain menestykseen

Metalliliiton slogan kuuluu, ”Edunvalvonta on joukkuelaji”. Työn tekeminen yrityksessä  on myös joukkueena toimimista. Silloin kun joukkue on yhtenäinen, syntyy paras tulos. Tämä tarkoittaa sitä, että niin tuottavan työntekijät, kuin toimihenkilötkin tietävät mitä tehdään ja mitä heiltä vaaditaan. Tämä ei ole ihan itsestäänselvyys tämän päivän työelämässä.

Jos yritys perustetaan tyhjästä, siinä vaiheessa kun aletaan palkkaamaan ensimmäisiä työntekijöitä, he ovat tärkeässä roolissa toiminnan suhteen. Heitä opastetaan ja kuunnellaan ja työmaalla pidetään yhteisiä palavereja, jotta opitaan tekemään työt mahdollisimman järkevästi ja tuottavasti. Yritys alkaa seuraavassa vaiheessa tekemään tulosta ja se kasvaa, jonka seurauksena palkataan lisää työntekijöitä ja esimiehiä. Myös työmenetelmiä kehitetään, jotta työn mielekkyys ja työhyvinvointi paranee. Tässäkin vaiheessa työntekijöitä kuunnellaan, jotta hekin ymmärtävät suunnan, mihin yritys haluaa edetä. Eli luodaan yhteistä tulevaisuuden strategiaa.

Jossain vaiheessa yritys on kasvanut sellaisiin mittasuhteisiin, että se pärjää omillaan ja tuottaa omistajille tarpeeksi voittoa. Tässä vaiheessa kasvu saattaa pysähtyä ja toiminta normalisoituu. Työn tekemisestä alkaa tulla rutiininomaista. Nyt tuleekin avainkysymys, miksi liian useassa yrityksessä tässä kohtaa unohdetaan työntekijöiden tiedotus ja kuuleminen? Vaikka olisi kuinka osaava johtoporras, silti todelliset työn asiantuntijat ovat itse tuottavan työn tekijät. Eikö edelleen kannattaisi arvostaa heidän osaamistaan ja käyttää sitä hyödyksi?

Ennen esimiehiä nousi useasti työntekijäporukasta, jolloin he tiesivät mitä käytännön tekeminen oli. Nykyään esimiehiä tulee useasti suoraan koulun penkiltä, jolloin he osaavat ainoastaan teorian. Pelkällä teorian tuntemuksella ei tänä päivänä johdeta yritystä menestykseen. Edelleen pitäisi kuunnella ammattilaisia, todellisia työn sankareita, eli työntekijöitä. Yhteistoiminnalla saadaan paras tulos aikaan!

lehtikuva2

 

 

Antti Maijala

Pääluottamusmies

AO 169 varapuheenjohtaja

Akaan kaupunginvaltuutettu