Edunvalvonnan oltava ennakoivaa

Teksti Minna Minkkinen

Asentaja Virva-Mari Rask näkee ennakoivan edunvalvonnan parantavan työ ja palkkaehtoja, parantavan työpaikan työoloja ja antaa välineitä reagoida muutoksiin. Raskin mukaan ennakoida edunvalvonta kuitenkin vaatii ammattitaitoa ja osaamista nähdä työpaikalla asiat joihin muutosta tulisi saada. Parhaiten tätä ammattitaitoa kertyy Murikan kursseilla ja pitkänlinjan luottamusmiesten kanssa käydyissä keskusteluissa kertoo Rask. Ay- hommia ei opi vain päätä seinään hakkaamalla, siinä tuhlaa vaan omaa päätä ja jäsenten rahoja naurahtaa Rask. Suuremmilla työpaikoilla toimiva työhuonekunta ja ammattiosaston toiminta on Raskin mielestä hyvä oppimisympäristö ay-asioille.  Siellä pääsee näkemään ja kuulemaan mitä edunvalvonta ja ennakoiva edunvalvonta oikeasti tarkoittavat Rask summaa.

 

Virva-Mari Rask on toiminut ammattiosasto seiskan toiminnassa ja operaatio vakiduunissa.

Virva-Mari Rask on mukana ammattiosasto seiskan toiminnassa ja operaatio vakiduunissa.

Ongelmana näyttäisi oleva pienet työpaikat, jossa ei ole edunvalvontajärjestelmää ja kaikki työntekijät eivät kuulu liittoon. Pienillä työpaikoilla liiton jäsenten on pidettävä yhtä ja järjestäydyttävä näkee Rask.Raskilla on omakohtaista kokemusta, sekä pienistä, että isoista metallialan työpaikoista. Ero on selkeä. Isoissa firmoissa on perinteenä neuvottelukulttuuri työntekijän ja työnantajan välillä. Isoissa firmoissa neuvotellaan, eikä vain pelotella T:llä ja Y:llä sanoo Rask. YT-neuvottelut tarkoittavat myös toimivaa neuvottelukulttuuria, yhteistoimintaa. Pienissä firmoissa liitto näkyy työntekijöille vasta, kun on ongelmia, ei ennakoivasti, kuten ehkä isoissa firmoissa.

Raskin mielestä on selvää, että ennakoiva edunvalvonta palvelee kaikkia, myös työnantajaa. Ennakoitavuus, neuvotteluyhteys ja tiedonkulku työntekijöiden ja työnantajan välillä rauhoittavat työnteko. Mitä vähemmän on kyräilyä ja epäilyjä, sitä enemmän keskitytään työntekoon kertoo Rask.

Mitä ennakoiva edunvalvonta sitten konkreettisesti on? Se on Raskin mukaan luottamusmiehen läsnäoloa työpaikalla, keskusteluja työnantajan kanssa ja luottamusmiehen herkkyyttä kuulla ja nähdä työntekijöiden työoloissa parannettavat kohdat.  Ennakoiva edunvalvonta on jatkuvaa kehittämistä, seuraamista, ideointia ja neuvottelua työpaikalla.

Edunvalvonta pähkinänkuoressa

Metalliliitto parantaa jäsentensä työ- ja palkkaehtoja neuvottelemalla työnantajaliittojen kanssa työehtosopimukset. Työehtosopimukset määrittelevät palkkaperusteet, maksettavan palkan vähimmäistason sekä muut työsuhteessa noudatettavat ehdot.

Työpaikan Metalliliittoon järjestäytyneiden työntekijöiden valitsemat luottamusmiehet sekä työhuonekunnat ja ammattiosastot valvovat työehtosopimuksen noudattamista ja auttavat ongelmatilanteissa. Tämä perustehtävä on edunvalvontaa, josta metalliteollisuuden työntekijöiden kohdalla huolehtii vain Metalliliitto. Lue lisää metalliliiton sivuilta.