Onko Suomen Yrittäjät ry työpaikkahäirikkö

2022-09-11T15:19:59+03:0029.05.2020|Ajankohtaista|
Entinen, nyt jo eläkkeellä oleva Teollisuusliiton toimitsija Reijo Korhonen

Juha Sipilän hallituksen yhtenä työelämäasiantuntijana oli Sipilän lestadiolaisveli Suomen Yrittäjät ry:n toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Kuten tiedämme mitä Sipilän hallitus sai aikaan suomalaisen duunarin työehtoihin, pelkkiä heikennyksiä. Hovinarrinaan, korvaan kuiskaajana sekä työehtojen heikennysten takana pääministeri Juha Sipilällä oli kyseinen Mikael Pentikäinen.

Olin aikanaan Viestintäliitossa ja Teamliitossa toimitsijana ja erityisesti olin mukana kirjatyöntekijäin työehtosopimustoiminnassa. Samaan aikaan oli Helsingin Sanomien päätoimittajana Mikael Pentikäinen. Koskaan en kuullut tai olisi tullut liiton tietoon, että kyseinen päätoimittaja olisi vastustanut kirjatyöntekijöiden yleissitovaa työehtosipimusta. Nyt kun Pentikäinen toimii Suomen Yrittäjät ry:n toimitusjohtajana niin yhtenä hänen kuningasajatuksenaan on työehtosopimusten yleissitovuuden poistaminen. Eli sen lauluja laulat, kenen leipää syöt.

Paikallinen sopiminen

Suomen Yrittäjät ry:n ja sen jäsenjärjestöjen yhtenä kuningasajatuksena on mahdollisuuksien lisääminen työpaikkakohtaiselle sopimiselle. Maamme hallituksen hallitusohjelmassa on mainittu myös paikallisen sopimisen mahdollisuuksien parantaminen niin pienissä kuin suurimmissakin yrityksissä.

Miksi maan hallituksen tulisi asian suhteen tehdä yhtään mitään? Suomessa on solmittu eri sopimusaloille satoja yleis- ja normaalisitovia työehtosopimuksia. Näiden sopimusten pohjalta voidaan paikallisesti sopia työpaikoille niin paljon yritystason sopimuksia kuin tarvitaankin. Kun työpaikoilla yhteistyö pelaa ja luottamus on molemminpuolista niin ei tarvita muuta avuksi kuin noudatettava työehtosopimus ja neuvottelijat, toimitusjohtaja sekä pääluottamusmies henkilöstön edustajana.

Mielestäni Suomen Yrittäjät ry ja sen jäsenjärjestöt tekevät suurta haittaa suomalaiselle työelämälle, vastustamalla työpaikkojen luottamusmiesorganisaatioita ja työehtosopimusjärjestelmää.

Tiedän lukuisia yrityksiä mitkä ovat ns. järjestäytymättömiä, mutta niissä noudatetaan työehtosopimuksia ja niihin on valittu luottamusmiesorganisaatiot. Usein näissä yrityksissä on tehty myös paikallisia sopimuksia hyvällä menestyksellä. Tuskin kukaan näitä järjestäytymättömiä yrityksiä käräjiin haastaisi, jos ja kun siellä noudatetaan työehtosopimusta, siellä on luottamusmiesorganisaatiot ja sinne on neuvoteltu paikallisia sopimuksia.

Maailmanlaajuinen koronapandemia

Talvella tähän maailmaan levisi globaalisti Kiinasta alun saanut koronapandemia. Tällainen virustauti mikä leviää ympäri maailmaa on tietysti erittäin valitettava, vakavaa ja siitä joutuvat kärsimään kaikki maailman valtiot, mikä maa enemmän mikä vähemmän.

Ymmärretysti Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen vaati tehokkaita toimenpiteitä yritysten toiminnan turvaamiseksi koronavirusepidemian aikana. Järjestö laati 9 toimenpide-ehdotuksen listan. Kahdessa kohdassa annettiin myös ohjeita miten tulee toimia henkilökunnan suhteen:

  1. Yrityksissä neuvotellaan paikallisesti ratkaisuja, joilla voidaan alentaa palkkakustannuksia ja etsiä muita joustoja, jotta voidaan minimoida lomautukset ja irtisanomiset.
  2. Työehtosopimusosapuolilla pitää olla valmius myös käyttää kriisilauseketta, jos sellainen on työehtosopimukseen kirjattu.

Mielenkiintoista ovat vaatimukset työehtosopimusten noudattamisesta, vaikka muuten Suomen Yrittäjät enemmänkin vastustaa työehtosopimuksia kuin suosii niitä. Vaatimukset ovat tuttua Pentikäistä eli duunari kyllä kelpaa maksumieheksi.

Nyt on Pentikäinen viettänyt enemmän hiljaiseloa, kun huomasi että työmarkkinajärjestöt tekivät esityksiä, jotka hallitus hyväksyi mm. neuvotteluaikojen lyhentämisen jotta voidaan nopeuttaa lomautuksia.

Uskon kuitenkin, kun tulee aika ilman koronaa niin alkaa Suomen Yrittäjät ry:n vaatimukset neuvoteltujen työehtosopimusten auki repimiseksi, palkkojen alentamiseksi ja paikallisten sopimusten muuttamiseksi paikalliseksi saneluksi.

Miten toimitaan tulevaisuudessa

Suomen Yrittäjät ry ei ole Suomessa neuvottelu- eikä sopijaosapuoli. Mutta esimerkiksi YLE on viime aikoina käyttänyt kyseistä järjestöä ajankohtaisohjelmissa enemmän kuin ammattiliittoja ja työnantajaliittoja. Mielestäni kyseinen järjestö ei myöskään ole mikään asiantuntijajärjestö työelämäasioissa.

Ammattiyhdistysliikkeen tulee tarkkaan miettiä mitä se tekee Suomen Yrittäjät ry:n suhteen neuvottelu- ja sopijaosapuolena. Tuleeko kaikenlainen yhteistyö lopettaa kyseisen järjestön kanssa. Se on kuitenkin tosiasia, että liiton toimitsijat joutuvat entistäkin enemmän olemaan yhteydessä Suomen Yrittäjät ry:n jäsenyrityksiin, koska niiden kanssa on valitettavasti koko ajan ongelmia työehtosopimusten noudattamisen suhteen.

Toinen vaihtoehto on, että kyseinen järjestö otetaan mukaan työehtosopimusneuvotteluihin. Ei se varmaan helppoa ole, mutta neuvottelu- ja sopijaosapuolena Suomen Yrittäjät ry:n toimintakenttä laajenee. Sen tehtäväksi tulisi valvoa, että sen jäsenyritykset noudattavat työehtosopimuksia sanktioiden uhallakin.

Reijo Korhonen

ay-toimitsija, reservissä

Go to Top