Kaksi kuukautta kuntavaaleihin – Teollisuuden Vaikuttajien kuntavaaliteemat julkaistu

2022-09-13T12:48:51+03:0013.04.2021|Ajankohtaista|

Miten sujuvasti arkesi toimii? Miten kunnassasi tuetaan sinun ja perheesi hyvinvointia? Miten kuntasi toimii työllisyyden parantamiseksi? Lue Teollisuuden Vaikuttajien kuntavaaliteemat 2021!

>> Katso tästä teollisuuden vasemmistolaiset ehdokkaat kuntavaaleissa 2021

Kuntavaalit järjestetään sunnuntaina 13.6.2021. Ennakkoäänestys kotimaassa 26.5.–8.6.2021.


TOIMIVAA ARKEA, HYVINVOINTIA JA TYÖTÄ

TEOLLISUUDEN VAIKUTTAJIEN KUNTAVAALITEEMAT 2021


MITEN SUJUVASTI ARKESI TOIMII?

Asumisen, palvelujen ja yhdyskuntaratkaisujen kokonaisuuksilla toimivampi elinympäristö

Arjen helpot siirtymät aamusta iltaan ovat mahdollisia, kun yhdyskunta- ja liikenneratkaisut suunnitellaan tukemaan toisiaan. Julkista liikennettä tulee kehittää edulliseksi ja myös työmatkalaisia palvelevaksi siellä missä siihen on riittävästi käyttäjiä. Asuntotuotannon on oltava riittävän monipuolista, huomioitava asukkaan eri elämänvaiheet ja osallistuttava ilmastokysymyksen ratkaisuun lisäämällä puurakentamista.

Kuntien otettava aktiivinen rooli sujuvien liikenneratkaisujen edistäjänä

Ihmisten ja tavaroiden sujuva liikkuvuus mahdollistaa työn vastaanottamista ja työpaikkojen sijoittumista eri puolille maata. Tämä edellyttää riittävää tie- ja rataverkon kehittämistä ja kunnossapitoa sekä kuntien aktiivisuutta väylähankkeita suunniteltaessa. Seutukunnallista yhteistyötä tulee edistää liikennemuotojen yhteensovittamiseksi.

Kunnan kaavoituksen ja maankäytön mahdollistettava yritysten sijoittuminen alueelle

Kaavoituksen ja maankäytön hyvä suunnittelu ja toteutus tuovat kuntaan teollisuutta, työpaikkoja ja verotuloja. Onnistunut kaavoitus toimii kehityksen ohjenuorana, jonka avulla maankäyttöä on mahdollista kehittää kokonaisuutena. Suurten hankkeiden kaavoitusta tulisi suunnitella yhteistyössä yli kuntarajojen.


MITEN KUNNASSASI TUETAAN SINUN JA PERHEESI HYVINVOINTIA?

Kasvatuksen resurssit turvattava

Työelämän tarpeet tulee huomioida joustavilla varhaiskasvatuksen palveluilla. Vuorotyötä tekevien koululaiset on myös huomioitava. Riittävän pienet ryhmäkoot päivähoidossa ja koulussa tukevat lapsen riittävää huomioimista.

Vapaa-ajantoiminnalla hyvinvointia kuntalaisille

Harrastustoiminnan ja liikunnan merkitys hyvinvoinnin edistämisessä ja sairauksien ennaltaehkäisyssä on tärkeää. Vapaa-ajan toiminta toimii myös tehokkaana vetovoimatekijänä. Riittävät ulkoilualueet ja helposti saavutettava lähiluonto lisäävät kaikkien viihtyisyyttä

Sote-palveluita kehitettävä jo ennen maakuntauudistusta

Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyspalveluita tulee kehittää helpommin saavutettaviksi. Yleisen terveyden edistämisen lisäksi tärkeää on myös eri ryhmien tarpeiden tunnistaminen ja hyvinvoinnin turvaaminen. Kuntien on panostettava hyvinvointia tukeviin ennaltaehkäiseviin palveluihin, joista päätetään kunnanvaltuustoissa sote-uudistuksen jälkeenkin.


MITEN KUNTASI TOIMII TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEKSI?

Aktiivisella elinkeinopolitiikalla luodaan työpaikkoja ja verotuloja kuntiin

Työpaikat mahdollistavat kuntien elinvoiman sekä toimivat ja laadukkaat palvelut. Joustavat ja sujuvat lupaprosessit luovat yritysmyönteistä ilmapiiriä. Kuntien aktiivinen yhteistyö ja vuoropuhelu työnantajien kanssa luovat edellytyksiä yritysten kehittymiselle, laajentumiselle ja uusien työpaikkojen syntymiselle.

Koulutuksella ja yhteistyöllä saadaan työ ja tekijät kohtaamaan

Rekrytointikoulutus sekä yhteiset hankkeet kuntien, koulutuksen järjestäjien sekä yritysten kesken luovat edellytyksiä työn ja sen tekijöiden kohtaamiselle. Koulutettavien ja työllistettävien työehdot on sovittava reiluin ehdoin ja valtakunnallisia työehtosopimuksia noudattaen, ettei kuntiin synny kaksia työmarkkinoita. Seutukunnallinen yhteistyö ja teollisuuden työpaikat luovat hyvinvointia yhtä kuntaa laajemmin.

Kuntien työllistävällä toiminnalla väylä työstä työhön

Kuntien tulisi satsata aitoon työllistämiseen ja kuntouttamiseen tempputyöllistämisen sijaan. Työllisyyden kuntakokeilut, palkkatuki sekä mahdollisuudet kouluttautua ovat keinoja työttömyysjaksojen lyhentämiseen. Kuntien työllistämistoimet tulee rakentaa henkilökohtaisesti ja henkilöiden todellisen elämäntilanteen mukaan.


>> Lataa tästä Teollisuuden Vaikuttajien kuntavaaliteemat 2021 tulostettavana esitteenä (PDF)

>> Lataa tästä Teollisuuden Vaikuttajien kuntavaaliteemat 2021 esityksenä (PowerPoint)

>> Katso tästä teollisuuden vasemmistolaiset ehdokkaat kuntavaaleissa 2021

Go to Top