KUN TOIMITUSJOHTAJA TERVEHTII

2022-09-11T15:02:54+03:0030.11.2020|Ajankohtaista|

Työnantajan tai esihenkilön tehtävänä ei ole olla kenenkään kaveri. Kuitenkin se, että toimitusjohtaja tervehtii kaikkia tai vaihtaa työntekijän kanssa muutaman sanan, on mielestäni yksi hyvän ja toimivan yrityksen kulmakivi.

Mitä kauemmaksi yrityksen johto ja heidän antama esimerkki työpaikoilla katoaa, sitä hankalampaa on asioista sopia ja neuvotella integratiivisesti, eli molemmat osapuolet huomioon ottavasti ja mahdollisimman neutraalisti.

Sen lisäksi, että tervehtiminen kuuluu hyviin tapoihin, tulee johtohenkilöistä toimitusjohtajan esimerkillä helpommin lähestyttäviä ja tasa-arvoisempia. Silti tämä ei mitenkään poissulje sitä asiaa että työntekijä on edelleen työntekijä, jolla on velvollisuuksia työnantajaa kohtaan. Työntekijän velvollisuuksia säätelee laki, työehtosopimus ja työnantaja. Yrityksissä missä työnantaja ottaa työntekijänsä huomioon, on yleensä esihenkilötkin valikoituneet niin että heiltä saa tukea, apua ja palautetta omasta työstään. 

Työntekijän velvollisuuksiin kuuluu mm. työaikojen noudattaminen ja  työnantajan määräämät tehtävät. Jokaisella meistä on työmoraali, mihin vaikuttaa moni asia ja mihin työnantaja, työkaverit ja ennen kaikkea sinä itse voit vaikuttaa! 

Jokainen, joka on ollut työelämässä tovin, tietää sen yhden tyypin tai ryhmittymän, jotka uhmaavat löyhemmällä työmoraalillaan, joko tahallaan tai ajattelemattomasti heille asetettuja velvollisuuksia. 

Alkaako tulemaan sellainen olo, että hypetän työnantajaa ja työntekijä jää jalkoihin? 

Ei kannata, koska tärkeää on muistaa myös velvollisuudet, kun halutaan pitää olemassa olevia tai neuvotella uusia oikeuksia. Jos joku ei tee työtänsä, niin joku muu tekee sen. Ja tämä aiheuttaa epätasa-arvoa henkilöstössä ja mahdollisesti hidastaa saavutettavissa olevia oikeuksia. Ja pitää muistaa, että työpaikka on työpaikka, ei lastentarha tai paikka mihin voi tulla hengailemaan korvausta vastaan. Tämä ei poissulje sitä etteikö työssä voisi olla hauskaa tai että pitäisi osata kaikki, mutta jos teet joka päivä oman parhaasi niin se riittää. Ja tasa-arvoon pyrkivillä työpaikoilla tämä on otettu huomioon.

Tasa-arvolla ei kuitenkaan tarkoiteta sitä, että kaikilla pitäisi olla juuri sama palkka, vaan sitä että työpaikalla TES:n, luottamusmiehen tai henkilöstön edustajan ja työnantajan edustajan kanssa on käytössä kaikki ne työkalut mitkä palkkarakenteeseen vaikuttaa, miten ja milloin palkkausta tulisi uudelleen arvioida jne. Työnantajan velvollisuus on maksaa työntekijälle palkkaa, mutta on tärkeää että tasa- ja yhdenvertaisuuskysymyksiin kiinnitetään yhä enemmän työpaikoilla huomioita. 

Kohti tasa-arvoisempaa, yhdenvertaisempaa ja parempaa työpaikkaa voi jokainen pyrkiä ja siihen pyrkiminen on kaikkien etu. Uskaltaisin jopa väittää, että ne työpaikat ja työntekijät, jotka tämän ovat oivaltaneet, ovat tulevaisuudessa vahvoilla ja tämän päivän edelläkävijöitä.

Jenni Viljanen

Tuotantotyöntekijä

Sisustaja

Teollisuusliiton jäsen

Go to Top