Aimo Lahtinen: Nuorten etua ajamaan

Jämsäläinen levyseppä Aimo Lahtinen, 54, on pitkän linjan metallimies. Nykyisellä työpaikallaan Patria Aviationin Hallin-toimipisteessä hän on työskennellyt 25 vuotta.

Vaikka oma asema työelämässä on vakiintunut, kaikilla asiat eivät ole yhtä hyvin. Lahtinen on huolissaan etenkin nuorten kohtelusta metalliteollisuuden työpaikoilla.

– Määräaikaisissa työsuhteissa kuten kesätöissä nuoret eivät välttämättä saa kaikkea, mitä heille kuuluisi, esimerkiksi lomarahoja. Heille saatetaan myös tehdä erikoisia sopimuksia. Kuitenkaan nuoret eivät uskalla lähteä riitauttamaan asioita, Lahtinen sanoo.

Lahtinen toimii työpaikkansa pääluottamusmiehenä. Liittokokousvaaleihin hän kertoo lähteneensä ehdolle siksi, että voisi ajaa nuorten etua laajemminkin.

– Haluan vaikuttaa koko alan työehtojen parantamiseen ennakoivalla edunvalvonnalla.

”Kanneoikeus liittokokouksen teemaksi”

Ammattiliitoilla ei ole oikeutta nostaa järjestökannetta työntekijäryhmän puolesta. Lahtisen mielestä tämä on väärin. Hän haluaisi liittokokouksen keskustelevan muun muassa siitä, miten kanneoikeutta saataisiin laajennettua. Tällöin liitto voisi ajaa työntekijöiden asiaa esimerkiksi palkkakiistoissa yksittäisten työntekijöiden puolesta.

– Tällä hetkellähän ryhmäkanne on mahdollinen vain kuluttajariidoissa, joissa sen voi nostaa kuluttaja-asiamies, Lahtinen sanoo.

Pääluottamusmies kertoo saaneensa liitosta hyvää ja perusteellista lainopillista neuvontaa. Oikeusapua tarvittaisiin vain lisää. Olisi hyvä, jos jo ammattiosastoilla olisi juristi käytössään.

– Juristin apua tarvittaisiin jo silloin, kun työnantajan kanssa mennään neuvottelemaan ensimmäistä kertaa. Asiat helposti pitkittyvät, kun lakimies ei ole alusta asti mukana. Kaikkien yksityiskohtien selvittäminen liiton juristille voi myös olla jälkikäteen työlästä.

Lahtinen kokee Metallin Vaikuttajat omaksi porukakseen.

– Vaikuttajissa otetaan kantaa vaikeisiinkin asioihin, siellä on sellaista jämäkkyyttä. Vaikka ryhmällä on linjansa, jäsenillä on vapaus ajaa myös itselleen tärkeitä asioita.

TEKSTI ANNI TURUNEN