Jyrki Nieminen – Kohti liittokokousta

2023-03-08T12:57:10+02:0008.03.2023|Ajankohtaista|

Vuonna 2016 Suomessa runnottiin silloisen hallituksen kiristyksen omaisella myötävaikutuksella ns. kiky-sopimus, jossa työaikaa lisättiin ja palkkoja laskettiin. Kiky-sopimuksen hyväksyi myös silloinen Metalliliitto, vaikka oli juuri edellisessä liittokokouksessaan päättänyt pyrkiä työajan lyhentämiseen. Kiky-sopimuksen mukanaan tuomat työajan pidennykset on sittemmin saatu torpattua, mutta sopimuksessa olleet sosiaaliturvamaksujen siirto työantajilta työntekijöiden maksettavaksi jäi ja on edelleen taakkanamme. Teollisuusliiton tulee jatkossa pyrkiä yhä sitkeämmin vaikuttaman asioihin niin, että nuo maksut saadaan siirrettyä takaisin työnantajien maksettavaksi.

Teollisuusliiton on toimittava jämäkästi yleissitovien työehtosopimusten säilyttämisen puolesta työnantajien ankarasta päinvastaisesta pyrkimyksestä huolimatta. Työehtosopimukset on solmittava sellaisiksi, että niissä turvataan palkkaehdot, joilla työntekijät tulevat toimeen. Reaaliansioiden kasvattaminen tulee ottaa liiton tavoitteeksi.

Liiton tulee edelleen vaikuttaa vaikkapa lainsäätäjiin työolojen/työturvallisuuden parantamiseen. Suomessa on edelleen runsaasti teknologia alan työpaikkoja joissa nämä asiat eivät ole mitenkään kunnossa. Työsuojelurikoksista aiheutuvat rangaistukset tulee määritellä selkeästi ankarammiksi. Viranomaisvalvontaa pitää saada tehokkaammaksi, tällä hetkellä viranomaisiakin monin paikoin sumutetaan kaikenlaisilla ”safety first” tyyppisillä höpinöillä. Eli on laadittu hienot ohjeistot ja suunnitelmat miten työturvallisuudesta huolehditaan, mutta monesti kun joku työturvallisuutta parantava asia löytyy ja maksaa jotain se onkin työnantajalle ”safety worst”.

Työajan lyhentäminen tulee ottaa liiton tavoitteeksi. Asteittainen työajan lyhentäminen 6-tuntiseen työpäivään ansiotasoa alentamatta olisi yksi työaikaa lyhentävä keino. Toinen kätevä keino olisi vuosiloman pidentäminen lauantain poistaminen lomapäivistä. Myös teknologiateollisuuden työehtosopimuksen muuttaminen työaikaa määrittävän laskentajakson osalta työaikalaissa määritellyn laskentajakson mukaiseksi pitää olla liiton tavoitteena. Nykyisellään työehtosopimuksessamme enimmäistyöaikaa tarkastellaan kalenterivuoden jaksolla, joka mahdollistaa maksimityöajan (2256h) teettämisen vaikka kesäkuuhun mennessä! Toki loppuvuosi olisi sitten huilia. Työaikalain kirjaus maksimityöajaksi on keskimäärin 48h/viikko neljän kuukauden tarkastelujaksolla, joka sekin mahdollistaa esim. joka toisen viikonlopun ylityön tekemisen/teettämisen.

Siinä oli muutama teesi joita tulisi tulevassa Teollisuusliiton ensimmäisessä liittokokouksessa edistää. Olen ehdolla, joten painakaa numero 31 mieleenne. Muistakaa äänestää!

 

Jyrki Nieminen

ABB Etelä-Suomen alueen työsuojeluvaltuutettu

ABB Marine&Ports pääluottamusmies

Go to Top