Jarno Silvonen: ”Vaikuttajien linja on työntekijöiden etu”

2022-10-20T11:12:06+03:0015.09.2022|Ajankohtaista|
Teollisuuden Vaikuttajissa tuodaan vahvasti esiin sitä mitä ollaan, eikä suostuta tinkimään sopimusheikennyksiä palkankorotusten hinnalla, kokee Turun Orionin varapääluottamusmies Jarno Silvonen.

Kaarinalainen Jarno Silvonen on Orion Oyj:n Turun tehtaan varapääluottamusmies ja hormonigeeliosaston luottamusmies. Ammatiltaan hän on tällä hetkellä linjanhoitaja, ensi syksystä alkaen työnkuva on laajenemassa osaston moniosaajaksi.

Silvonen on työskennellyt Orionilla kolmisen vuotta. Ennen teollisuustöitä hänellä on työkokemusta muun muassa rakennusalalta, postinkantajana ja liikunta-avustajana.

Mukaan luottamustoimiin Silvonen on lähtenyt sekä omasta mielenkiinnosta että ”verenperintönä”: Hänen isänsä Markku Silvonen toimi 30 vuotta luottamustehtävissä, josta viimeiset kahdeksan vuotta saman Orionin Turun tehtaan pääluottamusmiehenä.

Järjestökokemusta nuoremmalla Silvosella on myös harrastustoiminnan kautta. Hän on valmentanut jääkiekkoa ja parajääkiekkoa, jonka tiimoilta hän on toiminut myös parajääkiekon Suomen lajijaoston jäsenenä ja lajin kansainvälisessä järjestötoiminnassa.

Luottamustehtävät paljon muutakin kuin edunvalvontaa

Varapääluottamusmiehen ja osaston luottamusmiehen tehtävät ovat olleet Silvosen mielestä silmiä avaava kokemus siinä, miten paljon erilaisia asioita työpaikan luottamustehtäviin liittyy.

– Kaikki ei ole puhtaasti edunvalvontaa, neuvottelua ja sopimista. Paljon on myös ihan konkreettista neuvontaa, kun joku kysyy jotain asiaa. Koskaan ei voi täysin varautua siihen, mitä vastaan tulee.

Silvoselle vastaan on tullut muun muassa irtisanomiskuulemistilaisuus, selvittelyä työntekijän kokemasta väärinkohtelusta ja vuosilomalain vastaisten lomien ratkomista.

”Vaikuttajissa itseäni kiehtoo se, että ollaan omia itseämme, ja tuodaan vahvasti esiin sitä mitä ollaan.”

Teollisuuden Vaikuttajiin Silvonen lähti mukaan liiton aluetoimitsijan pyytämänä, ja siinäkin valinta oli luonteva, kun hänen isänsä on myös toiminut nykyisen Teollisuusliiton ja sen edeltäjien vasemmiston ja sitoutumattomien ryhmissä.

– Vaikuttajissa itseäni kiehtoo se, että ollaan omia itseämme, ja tuodaan vahvasti esiin sitä mitä ollaan. Vaikuttajien ajama linja istuu omaan ajatusmaailmaani ja arvomaailmaani hyvin, Silvonen sanoo.

– Vaikuttajien linja on puhtaasti työntekijöiden etu. Ei suostuta tekstiheikennyksiin palkankorotusten hinnalla, siitä ei olla valmiita tinkimään.

”Automaatio, digitalisaatio ja robotisaatio tulevat muuttamaan paljon työelämää. Kuinka valmiita kullakin työpaikalla siihen ollaan ja kuinka henkilöstöä siinä autetaan, Jarno Silvonen kysyy.

Työn muutos haastaa kehittymään

Teollisuuden Vaikuttajien tavoiteohjelmasta Silvonen kokee itselleen läheisimmäksi teeman ”edunvalvontaa kaikilla tasoilla”.

– Aina pitää pystyä auttamaan muita, niillä kenellä sitä tietotaitoa on. Kyse voi olla periaatteessa hyvin pienestä asiasta, mutta se voi olla avuntarvitsijalle hyvin iso asia.

Toinen asia, mitä Silvonen nostaa esiin, on työn muutos.

– Automaatio, digitalisaatio ja robotisaatio tulevat muuttamaan paljon työelämää. Kuinka valmiita kullakin työpaikalla siihen ollaan ja kuinka henkilöstöä siinä autetaan? Esimerkiksi meillä Orionilla on käynnissä työnohjausjärjestelmän uudistus, joka tulee muuttamaan tapoja miten työtä tehdään. Siinä tulee jokaiselle uutta opeteltavaa, se on iso ponnistus koko organisaatiossa, Silvonen kertoo.

– Mutta se on tärkeää työpaikkojen säilymisen ja lisäämisen kannalta, että mennään eteenpäin ja kehitytään.

Avoimempaa tiedotusta neuvotteluihin

Toki ”perusasiatkin” kuten yleissitovuus ja järjestäytyminen ovat Silvosesta tärkeitä. Orionilla noin 85 prosenttia työntekijöistä kuuluu liittoon.

– Kun ollaan vakaalla alalla kuten lääkeala, missä monet asiat ovat keskimäärin aika hyvin, on välillä hieman tekemistä perustella ihmisille liittoon kuulumisen tärkeyttä, Silvonen sanoo.

Omiksi teemoikseen tulevissa liittokokousvaaleissa Silvonen pohdiskelee parempaa edunvalvontaa ja paikallisten sopimusten heikennysten torjumista. Liiton sopimustoimintaan hän kaipaisi avoimempaa ja aktiivisempaa tiedotuslinjaa siitä, missä neuvotteluissa mennään.

”Toivoisin näkeväni nuoria enemmän mukana liiton toiminnassa ja koulutuksissa, ja pyrin itse tuomaan aktiivisesti esiin nuorten toimintaa ja tapahtumia.”

– Esimerkiksi viime syksyn neuvottelujen aikaan jäsenistö työpaikalla kaipasi enemmän tietoa, kuin mitä meillä luottamushenkilöillä oli kertoa.

Silvonen haluaa myös nostaa nuorten asemaa ja huomioimista Teollisuusliitossa.

– Toivoisin näkeväni nuoria enemmän mukana liiton toiminnassa ja koulutuksissa, ja pyrin itse tuomaan aktiivisesti esiin nuorten toimintaa ja tapahtumia. Pitää kysyä mitä nuoret haluavat, ja ottaa nuoret mukaan tekemään toimintaa ja päätöksiä. Siihenkin tarvitaan tiedotusta ja valistusta.

Go to Top