Pentti Ruohonen: “Todellinen sopiminen edellyttää tasavertaisia asetelmia”

Ammattiosaston toimintaa pitää arvioida kriittisesti ja toimintaa kehittää. Jäsenille tulee tarjota nykyistä parempaa edunvalvontaa, tähän tarvitaan toimintaresursseiltaan vahvoja osastoja. Liittokokouksen tulee tehdä päätöksiä, jotka tulevat auttamaan osastojen yhdistymistä. Tämä ei kuitenkaan saa tarkoittaa pienten osastojen resurssien supistamista.

Paikallinen sopiminen on ollut paljon esillä mediassa viimeaikoina. Sopimisen edellytykset eivät kumminkaan ole monella työpaikalla kunnossa ja paikallinen sanelu ei innosta sopimaan. Todellinen sopiminen edellyttää tasavertaisia asetelmia neuvottelupöydässä ja mahdollisten tulkintaerimielisyyksien ratkonnassa. Näiden edellytysten täyttämiseksi tulee tiedonsaanti työntekijöiden edustuksen kautta yrityksen johtoelimissä saada lakiin perustuvaksi. Lisäksi työntekijöillä pitää olla direktio-oikeus sopimuksissa sovittuihin asioihin tulkinta ja riitatapauksissa, jolloin noudatetaan työntekijöiden näkemystä kunnes asiaan saadaan oikeuden tai liittojen ratkaisu. Näillä toimilla Suomessa säästyttäisiin myös monelta mielenilmaisulta tai lakolta.

Nyt rakennellaan suuria mahtiliittoja, tuleeko niistä entistä byrokraattisempia ja jäsenelleen etäisempiä, miten jäsendemokratia toteutuu? Pääseekö jäsenistö mitenkään vaikuttamaan palkkalaistensa ja asioiden hoitajiensa valintaan muuten kuin näennäisesti? Näihinkin kysymyksiin olisi hyvä saada vastaus liittokokouksessa.

Pentti Ruohonen
ammattiosasto 5 puheenjohtaja
pääluottamusmies

 

LIITTOKOKOUSVAALIEHDOKAS #33