Ilpo Haaja: Tulkintaoikeus ja palkka tulevaisuudessa

Työnantajapuolella on tulkintaoikeus työehtosopimuksiin. Tämä on erittäin määräävä tekijä, kun puhutaan paikallisesta sopimisesta. Useilla duunimestoilla on tehty paikallisia soppareita jo hyvinkin kauan. Pohjana on toki ollut koko ajan tes ja sitä ei ole alitettu tai ohitettu millään tavoin, vaan se on ollut koko ajan tukevasti perälautana ja tämä on myös antanut hyvän mahdollisuuden parantaa neuvottelemalla eri asioista. Näinhän sen tulee olla myöskin tulevaisuudessa. Tämän takia työehtosopimusten yleissitovuudet äärimmäisen tärkeä säilyttää. Mitäköhän seuraisikaan, jos näin ei olisi?- Pahimmillaan jokainen neuvottelisi itse esim. palkkansa tason itse ilman mitään tes:n määräyksiä. Meillä ei ole mitään minimipalkkalakia niin kuin joissakin maissa, vaan meidän minimiliksamme löytyvät alakohtaista työehtosopimuksista. Tämä porvarien haluama nykyinen suuntaus johtaisi välittömästi palkkojemme laskun esim. lähetettyjen Baltian maalaisten todelliselle palkkatasolle, joka on todella pieni johtuen heidän täysin olemattomasta ay-liikkeen tasosta. Käytännössä ay- liike on täysin voimaton ko. maissa, koska järjestäytymisastekin lähentelee nollaa jne. Jos paikallista sopimista lisättäisiin, täytyisi TES edelleen olla pohjana ja tulkintaoikeus duunareilla. Pienillä työpaikoilla valitettavan usein työnantaja usein määrää jopa kuka on luottamusmies tai henkilö, jonka kanssa sovitaan paikallisesti. Näinhän ei toki saa olla, vaan meillä on yhä järjestäytymisen vapaus, jota on pakko syvästi vaalia.

Työnantajapuolen rankat vaatimukset palkkojemme alentamiseksi on syytä tuomita alimpaan universumien hämäränurkkaan. Tälläkin hetkellä esim. Saksan IG- Metalli neuvottelee yli 5% palkan korotuksista. Meillä samaan aikaan keskusjärjestötasolla neuvotellaan aivan jostakin muusta. Keskusjärjestöjen pääasiallinen tehtävä ei ole palkkojemme lasku tai uskoa porvaririntaman väittämiin, että tulonsiiroilla tavallisilta palkansaajilta omistavalle luokalle luodaan nopeastikin uusia työpaikkoja. Täyttä potaskaa ja sumutusta kapitalistien toimesta. Kolmen vuoden olemattomat palkankorotukset ovat osaltaan jo nyt luoneet kilpailukykyiset liksat verrattuna ns. verrokkimaihin. Arvoisa jäsen muista äänestää omasta mielestäsi parasta henkilöä Metallityöväen Liiton 22. liitokokoukseen eli ylimpään päättävään elimeen ajamaan asioitamme antaumuksella äärimmäisen tarmokkaasti.

Ilpo Haaja,
pääluottamusmies
Arctechin telakka Helsinki

 

LIITTOKOKOUSVAALIEHDOKAS #36