Teollisuusliiton vasemmistoryhmä on Teollisuuden Vaikuttajat

Teollisuusliiton yhdistyvä vasemmiston ja sitoutumattomien liittoryhmä tulee toimimaan nimellä Teollisuuden Vaikuttajat. Uuteen Teollisuuden Vaikuttajiin yhdistyvät entisen Metalliliiton, TEAM-liiton ja Puuliiton vasemmistoryhmät.

Uusi nimi otetaan virallisesti käyttöön 28.–30.11. järjestettävässä Teollisuusliiton ylimääräisessä liittokokouksessa. Teollisuusliiton vasemmistoryhmän nimeä varten järjestettiin lokakuussa nimikilpailu nykyisen Teollisuusliiton, TEAM-liiton ja Puuliiton vasemmistoryhmien 228:lle liittokokousedustajalle. Kilpailun voitti ”Teollisuuden Vaikuttajat” 42 prosentin äänimäärällä.

Teollisuusliiton ylimääräinen liittokokous 28.–30.11. kokoontuu valitsemaan Teollisuusliitolle hallinnon ja päättämään liiton strategiasta. Kokouksen yhteydessä järjestetään ensimmäinen Teollisuuden Vaikuttajien liittokokousryhmän kokous.

Liittokokousryhmän kokouksessa julkaistaan myös Teollisuuden Vaikuttajien uusi visuaalinen ilme ja verkkosivut www.teollisuudenvaikuttajat.fi. Teollisuuden Vaikuttajien tunnuksen ja visuaalisen ilmeen on suunnitellut graafinen suunnittelija Tuukka Rantala suunnittelutoimisto Porkka & Kuutsa Oy:stä.