Turja Lehtonen: Nyt on palkankorotusten vuoro

Ensi syksynä käytävissä liittokohtaisissa työehtosopimusneuvotteluissa ay-liikkeellä on näytön paikka, sanoo Metalliliiton liittosihteeri ja Metallin Vaikuttajien ryhmänvetäjä Turja Lehtonen. Lehtonen puhui tänään maanantaina 1. toukokuuta työväen vappujuhlassa Lahdessa.

– Toista kilpailukykysopimusta emme hyväksy. Nyt on ostovoimaa nostettava selvillä palkankorotuksilla, jotka työnantajat maksavat. Hallitus ei voi ostaa nollalinjaa veronalennuksilla, jotka maksetaan julkisten palvelujen ja etujen leikkauksina. Se tie on kuljettu loppuun, Lehtonen sanoi.

Lehtosen mielestä työnantajien politiikka on entisestään koventunut, ja se edellyttää vastatoimia ay-liikkeeltä.

– EK ja sen militanttisiipi Suomen Yrittäjät ovat ottaneet ammattiyhdistysliikkeeseen entistä ideologisemman asenteen. Heidän tavoitteenaan on ay-liikkeen aseman heikentäminen yhteiskunnassa, irtaantuminen yleissitovista työehtosopimuksista sekä viimekädessä työehdoista sopimisen vieminen yksilötasolle, Lehtonen sanoi.

Maan hallituksen suhteen Lehtosen mukaan erityisen raskauttavaa on se, että hallitus on uhkaillen ja kiristämällä puuttunut voimakkaasti työmarkkinoiden toimintaan työnantajien tavoitteita tukien. Ensin tulivat pakkolait, ja sitten tuloveroratkaisut linkitettiin kilpailukykysopimuksen hyväksymiseen.

– Hallitus yhdessä työnantajien kanssa pakotti ay-liikkeen hyväksymään työnantajien sosiaaliturvamaksujen siirtoja työntekijöille ja pidentämään työaikaa ilman korvausta. Julkisella sektorilla leikattiin myös lomarahoja, Lehtonen luetteli.

Hallituksen suunta ei Lehtosen mukaan muuttunut hallituksen puoliväliriihessä. Työttömyysturvaa leikataan edelleen, nyt aktivointimallin nimellä. Perusongelmaan, eli työpaikkojen puutteeseen, ei ole tarjolla uusia keinoja.

– Hallitus haluaa pakottaa ottamaan vastaan mitä tahansa työtä millä tahansa ehdoilla. Tällä pyritään myös murentamaan työelämän sääntelyä, kuten työaikoja ja erityisesti yleissitovia työehtosopimuksia, Lehtonen näki.

Lisätietoja: Turja Lehtonen, p. 0400 535 616