Turja Lehtonen: ”Ay-liike on työntekijöiden viimeinen turva”

Maailman muutos on osunut voimalla Metalliliiton jäseniin, kuvasi Metalliliiton liittosihteeri ja Metallin Vaikuttajien ryhmänvetäjä Turja Lehtonen puheessaan Metalliliiton valtuuston ylimääräisessa kokouksessa Helsingissä tiistaina 25. huhtikuuta.

– Meidän jäsenemme ovat kokeneet muutokset elämässään talouden taantumana ja teollisuuden voimakkaana rakennemuutoksena. Työttömyyden, jatkuvien lomautusten ja yt-neuvottelujen puristuksessa monen perusturvallisuus tulevasta on heikentynyt, Lehtonen totesi.

Lehtosen mielestä perusporvarihallitus käyttää tilannetta ja poliittisen vasemmiston heikentymistä ”härskisti hyväkseen” leikkaamalla kaikkein heikoimmassa asemassa olevien perusturvaa.

– Hallitus on leikannut työttömiltä, opiskelijoilta ja eläkeläisiltä. Lisäksi hallitus on yhtiöittämässä ja yksityistämässä julkisia palveluja ja murentamassa pohjaa sellaiselta hyvinvointiyhteiskunnalta, jossa kaikille turvataan saman tasoiset palvelut varallisuuteen katsomatta.

Ay-liikettä Lehtonen pitää työntekijöiden viimeisenä turvana.

– Valitettavasti voima ja yhtenäisyys ei ole aina riittänyt torjumaan heikennyksiä, eikä varsinkaan saavuttamaan laadullisia parannuksia palkansaajien asemaan.

Lehtonen puolustaa voimakkaasti teollisuustyöntekijöiden voimien kokoamista ja uuden teollisuusliiton perustamista.

– Työnantajien politiikka on entisestään koventunut, mikä edellyttää meiltä vastatoimia. EK ja sen militanttisiipi Suomen Yrittäjät ovat ottaneet ammattiyhdistysliikkeeseen entistä ideologisemman asenteen tavoitteenaan ay-liikkeen aseman heikentäminen ja yleissitovista työehtosopimuksista irtaantuminen. Sekä viimekädessä työehdoista sopiminen yksilötasolla. Nämä suunnitelmat ovat tietysti olleet pöytälaatikossa aina, mutta nyt on arvioitu tilanteen oleva siihen otollinen.

Uuden teollisuusliiton perustaminen ja toiminnan aloittaminen loppuvuodesta on historiallinen tapahtuma suomalaiselle ammattiyhdistysliikkeelle.

– Siitä alkaa matka uuteen, jonka lopputulosta emme vielä tiedä. Hyödyt nähdään kokonaisuudessaan vasta tulevaisuudessa. Olemme asettaneet kovia tavoitteita tulevalle toiminnalle jo ensimmäisellä liittokokouskaudella: lisää turvaa ja mahdollisuuksia jäsenten elämään, suomalaisen teollisuuden elinvoiman ja työllisyyden parantaminen sekä ay-toiminnan päivittäminen.

Lehtonen painotti toimintatapojen uudistamista.

– Hanke itse ei muuta mitään, vaan myös edunvalvonnan sisältöjen ja toimintatapojen on muututtava, jos aiomme saavuttaa tavoitteet. Tähän liittyy myös tietty itsekritiikki, jotta ymmärrämme, mitä meiltä vaaditaan muutoksen aikaansaamiseksi.

Lehtonen arvioi, että jatkossa uuteen liittoon voi liittyä vielä muitakin liittoja. Myös Teollisuuden palkansaajien toiminnassa täytyy olla mukana.

– Teollisuusliitosta tulee itsestään huomattavan suuri noin 220 000 jäsenellään. Leveämpiä hartioita tarvitaan ja rajat työntekijöiden ja toimihenkilöiden välillä ovat madaltuneet, monesti käytännössä poistuneet. Yhteistyöllä ostetaan lisäaikaa koota taas palkansaajat laajemmin rintamaan työnantajien haastamiseksi ja aloitteen saamiseksi yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Uusi teollisuusliitto tuo mukanaan myös mahdollisuuden alentaa jäsenmaksua.

– Tosiasia on, että jäsenmaksulla kilpaillaan ja sillä on jäseneksi liittymisessä entistä suurempi merkitys. Samoin uusi suurempi työttömyyskassa mahdollistaa entistäkin tehokkaamman toiminnan ja pienemmän jäsenmaksun.