Eläkeikä ja hallituksen teot puhuttivat Vaikuttajia valtuustossa

Metalliliiton valtuuston kevätkokouksessa monet Metallin Vaikuttajien edustajat ottivat kantaa muun muassa eläkeikäkeskusteluun sekä maan hallituksen työttömyysturvaan ja eläkkeiden tasoon kohdistuviin leikkaustoimiin.

Tässä Vaikuttajien näkökulmia:

Ilpo Haaja, Helsingin vaalipiiri:
Nollatyösopimukset on tyrmättävä. Niitä ei voi perustella sillä, että ne sopivat opiskelijoiden tarpeisiin, sillä sopimukset nakertavat työväen asemaa, ja etenkin pienipalkkaiset naiset kärsivät kaikkein eniten. Eläkkeen alaikärajaa ei saa nostaa ainakaan työläisammateissa.

Jouni Linden, Uudenmaan vaalipiiri:
Eläkkeellejäämisikä on noussut, joten nykyinen eläkeikäjärjestelmä osoittanut toimivuutensa. Ylisuuriin eläkkeisiin saisi keksiä samantyyppisen leikkurin kuin on käytössä ansiosidonnaisessa työttömyyspäivärahassa.

Anssi Piirainen, Kymen vaalipiiri:
Akavan ja STTK:n on helppo nostaa alaikärajaa, koska heidän jäsenensä ovat kevyemmissä töissä. Jos työttömyysturvaa leikataan, on syytä ottaa esiin myös se, että työtön velvoitetaan ottamaan töitä vastaan ja kulkemaan omalla kustannuksellaan töihin.

Juha Karppinen, kaivosalan vaalipiiri:
Lähestyvä kesä toi suru-uutisen Sodankylään Pahtavaaran kultakaivoksen 120 työntekijälle, kun tuli tieto kaivoksen sulkemisesta. Missä on vika, emmekö Suomessa osanneet valmistautua kaivosbuumiin? Vastaukset on löydettävä, jotta suljetut kaivokset saataisiin uudestaan avattua.

Raija-Riitta Luiro-Piippo, Helsingin vaalipiiri:
Tuloratkaisun yhteydessä lupailtu tukipaketti jää olemattomaksi. Lapsilisien tason aleneminen puolestaan on pysyvää, koska indeksikorotukset jätetään tekemättä. Asuminen, sähkö ja ruoka kallistuvat. Elvytyskeinotkin vain lisäävät omistavan luokan varallisuutta, kun taas monet Metalliliiton jäsenet kärsivät köyhyydestä.

Pekka Pörsti, Vaasan vaalipiiri:
Eläkeasiassa on otettava huomioon koko työuran pituus. Kun 40 vuotta tekee töitä, niin sen jo pitäisi riittää.

Antero Palomäki, Varsinais-Suomen vaalipiiri:
Paheksun, että hallitus on jo nyt vetämässä takaisin lupauksiaan työttömyysturvan parannuksesta. Tähän täytyy saada stoppi. Jos jotain sovitaan, niin siitä pidetään kiinni, oli osapuolet sitten mitkä tahansa. Nollasopimuksia tehdään edelleen paljon. Ongelmaksi on myös se, että osallistava sosiaaliturva tarkoittaa käytännössä työttömien pakottamista nimellisellä korvauksella töihin, mahdollisesti kauas asuinpaikasta.

Jouni Lämpsä, Oulun vaalipiiri:
Työntekijän ostovoima on saatava paremmaksi ja harmaa talous kuriin. Muuten hyvinvointivaltio nimeltä Suomi on historiaa. Raskailla aloilla ei pääse terveenä eläkkeelle, ja terveytensä raskaassa työssä menettäneet sanotaan monesti ensimmäisenä irti yt-neuvotteluissa.