Turja Lehtonen: Hallitus heräsi viimein telakoiden hätään

Maamme hallitus näyttää vihdoin heränneen telakkateollisuuden suhteen viime vuoden täydellisen nukkumisen jälkeen, sanoo Metallin Vaikuttajien eli Metalliliiton vasemmistoryhmän ryhmänvetäjä, työehtosihteeri Turja Lehtonen.

Tällä viikolla tehdyn rahoitusratkaisun mukaan valtio myöntää Turun telakalla rakennettaville TUI-risteilijöille 31 miljoonaa euroa innovaatiotukea, josta 15 miljoonaa on uutta tukea. Valtio myös ostaa 23,5 miljoonalla eurolla Turun telakan maa-alueet ja vuokraa ne takaisin telakkayhtiölle. STX sitoutuu omalta osaltaan pääomittamaan telakkaa.

– Olen vakuuttunut, että ilman voimakkaita painostustoimia valtiovalta ei olisi sorvannut kasaan sinänsä luovia keinoja ratkaista laivatilausten rahoitusongelmaa, Lehtonen sanoo.

Lehtosen mukaan on selvää, että tehdyllä paketilla ei pelasteta suomalaista laivanrakennusteollisuutta eikä meriteollisuutta laajemminkaan, mutta luodaan uskoa siihen, että jatkossakin Suomessa tehdään maailman hienoimmat ja moderneimmat risteilyalukset.

– Aikaansaatu paketti antaa mahdollisuuden aidosti kehittää meriteollisuutta ja telakoita. Henkilöstö on jo ilmaissut vahvan sitoumuksensa osallistua näihin talkoisiin. Nyt on myös omistajan vuoro näyttää samaa tahtotilaa.

Lehtosen mielestä ratkaisu palauttaa myös hieman uskoa hallituspuolueisiin ja erityisesti sen vasempaan siipeen. Ilman ammattiyhdistysliikkeen voimakkaita toimia puolueet eivät olisi olleet erityisen kiinnostuneita koko alasta, Lehtonen näkee.

– Meriteollisuuden työntekijät saivat ainakin hieman uskoa siihen, että hallituksella on aidosti jokin teollisuuspoliittinen linja. Se tosin kaipaa vielä kehittämistä ja terävöittämistä.

Lehtonen on laittanut merkille, että myönteisen ratkaisun aikaansaamiseksi nyt liikkeellä olivat myös meriteollisuuden alihankkijat, joita ei näissä talkoissa ole aikaisemmin nähty.

– Itse olin positiivisesti yllättynyt alihankintaverkoston kiinnostuksesta alan pelastamiseksi. Toivonkin nyt, että verkosto kantaa vastuunsa ja näyttää teoillaan, ettei heidän mukaan lähtönsä ollut populismia, Lehtonen sanoo.

– Tämän verkosto näyttää parhaiten sillä, että he ovat mukana torjumassa harmaata taloutta ja muutoinkin toiminnoillaan kunnioittavat työehtosopimuksia. Kaikissa tilanteissa osa verkoston työntekijöistä tulee joka tapauksessa ulkomailta, joten tärkeää on, että heihin noudatetaan Suomen lakeja ja sopimuksia.

Yleisesti ottaen Lehtonen näkee, että tästä on kuitenkin hyvä jatkaa suomalaisen vientiteollisuuden ponnisteluja hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämiseksi ja kehittämiseksi.